Europese subsidie duurzame stedelijke mobiliteit

De Europese Commissie heeft op 16 december een tweede oproep gelanceerd voor het programma Urban Innovative Actions (UIA). Steden kunnen tot en met 14 april 2017 tot 80% subsidie aanvragen voor experimentele projecten op het gebied van duurzame stedelijke mobiliteit.

Gezocht: experimentele projecten
Het UIA programma zoekt experimentele projecten die te riskant zijn om te worden gefinancierd door traditionele financieringsbronnen. Ambitieuze en creatieve ideeën worden hierbij omgezet in prototypes die kunnen worden getest in steden elders in Europa.

Thema’s
Voorbeelden van mogelijke projecten binnen deze call zijn onder meer:
• Het stimuleren en vergemakkelijken van fietsen (o.a. e-bikes en bakfietsen) als een gezond, schoon en kostenefficiënt transportmiddel
• Oplossingen die bijdragen aan de implementatie en ontwikkeling van duurzame mobiliteitsplannen (SUMP’s)
• Innovatieve multimodale knooppunten en mobiliteitsdiensten, waardoor verschillende transportmodi beter op elkaar aansluiten en waarbij passagiers gefundeerd kunnen beslissen over de meest doelmatige en duurzame manier van reizen
• Het opzetten van logistieke knooppunten om congestie te verminderen en de gemiddelde reissnelheid te verhogen
• Oplossingen op het vlak van gedeelde mobiliteit, zoals carpooling of systemen voor het delen van fietsen
• Het vergemakkelijken en invoeren van innovatieve infrastructuur voor alternatieve brandstoffen, in het bijzonder oplaadpunten voor elektrische voertuigen

Subsidiepercentage en deadline
Het subsidiepercentage binnen deze UIA-call bedraagt 80% van de subsidiabele kosten. Elk project kan tot een maximum van € 5 miljoen subsidie ontvangen. De uitvoering van een project moet plaatsvinden binnen een periode van maximaal 3 jaar. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 14 april 2017.

Toets uw projectidee bij Stichting ZEM
Heeft u een innovatief en experimenteel projectidee op het gebied van duurzame stedelijke mobiliteit dat u in samenwerking met lokale partners wilt uitvoeren? Laat uw voorstel dan vrijblijvend door Stichting Zero Emissie Mobiliteit toetsen op haalbaarheid binnen de Urban Innovative Actions call. Wij ondersteunen u daarna graag bij het aanvraagproces.

Neem voor meer informatie contact op met Martin Bremer: 06-47762572.

Log in with your credentials

Forgot your details?