GreenDeal ZES volop aan de slag met white label bezorging

White label bezorgen kan een oplossing bieden voor een aantal logistieke knelpunten in de stad. Maar wat is het precies? In het huidige straatbeeld zien we veel leveranciers met veel verschillende beeldmerken elk hun eigen waren bij de klant afleveren. Heel herkenbaar, maar het zorgt ook voor veel verkeersdrukte. Het delen van routes en lading kan dat verhelpen. Het kan dan goedkoper, schoner en veiliger worden om lading de stad in te vervoeren. Zulke samenwerking wordt vaak in verband gebracht met white label bezorging: rijden met busjes zonder logo’s of reclame erop. Maar is dit wel nodig? En wat zijn andere obstakels voor dit concept?

Onlangs bracht de GreenDeal ZES een reeks relevante partijen bij elkaar om deze kwesties te bespreken. Bij deze bijeenkomst bleek dat een aantal zaken die opgepakt moeten worden om te komen tot white label belevering in de stad, uiteenvallen in vier categorieën.

Categorieën

• Klantrelaties
Vaak hebben klanten een specifieke verwachting van een bezorging, bijvoorbeeld een bepaald vast tijdstip. Iets breder kan gesteld worden dat kwaliteit en betrouwbaarheid gevoelsmatig het beste te garanderen zijn bij het zelf verzorgen van de belevering. Daarnaast is ook reclame een vorm van klantcontact; met de ‘eigen’ bus is de herkenning het grootst. Dankzij ontwikkelingen als geofencing en LED-schermen hoeft dit in de toekomst geen beletsel te blijven.
• Regelgeving
Wie geen beroepsvervoerder is, mag geen pakjes meenemen voor een concurrent. Maar hoe kan er dan een busje gedeeld worden als verschillende pakjes naar dezelfde binnenstedelijke locatie moeten?
• Financiën
Bij grote volumes is het niet altijd efficiënt om vracht te delen. Ook als het gaat om uiteenlopende levertijden en bezorgtijdstippen, kan dit financiële gevolgen hebben die de bundeling van vracht onhaalbaar maken.
• ICT
Een weerbarstige uitdaging is de aansluiting van informatietechnologie tussen bedrijven onderling. Zelfs als daarvoor een centraal platform wordt ingericht, is het koppelen van systemen een taaie en vaak ook prijzige klus.

De GreenDeal ZES is erop ingericht om partijen bij elkaar te brengen en knopen te ontwarren als het gaat over schone stedelijke logistiek. De komende tijd wordt er met veel energie gewerkt aan het in kaart brengen van de juridische aspecten, de mogelijke vertrouwenskwesties en de technologische ontwikkelingen en commerciële toepassingen als het gaat om reclame. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden om grote afnemers te verleiden tot het zodanig inrichten van hun inkoop dat gebundelde belevering mogelijk wordt, en de mogelijke oplossingen op het vlak van IT. Genoeg te doen, maar ook genoeg resultaten te behalen dus!

Log in with your credentials

Forgot your details?