Den Haag, proeftuin voor circulaire stedelijke logistiek?


Hoe maken we het efficiënt, duurzaam en betaalbaar?

UrbanFarmers en de Topsector Logistiek slaan de handen ineen door samen te onderzoeken hoe versproducten op een slimme en duurzame manier gedistribueerd kunnen worden.

UrbanFarmers, Europa’s grootste stadsboerderij gevestigd op het kantoorpand De Schilde in Den Haag, produceert en kweekt dagelijks verse groenten, fruit en vis. Deze producten worden nu geleverd aan verschillende restaurants in de binnenstad en binnenkort zullen ook particulieren producten kunnen bestellen. Aangezien UrbanFarmers een circulaire productiemethode toepast, die alleen al tot 90% van het watergebruik bespaart, is het streven de gehele keten, van productie tot aan levering, te verduurzamen. Dit houdt in dat er ook specifiek gekeken moet worden naar de logistieke kant van de leveringen, een vraagstuk waar veel bedrijven mee worstelen. In de praktijk wordt er vaak nog ‘zelf’ gereden, met vervuilende bestelwagens, of wordt het vervoer uitbesteed aan de goedkoopste partij. Dit is niet zo vreemd, aangezien de marges zeer klein zijn en de concurrentie met traditionele leveranciers groot.

Toch bestaan er oplossingen die tot duurzaam transport leiden. Denk aan bundeling van vrachten en levering vanuit een hub, werken met zogenaamde ‘local hero’s’, pick-up points, kluizen, inzet van cargobikes. Elk van deze oplossing is legitiem, de vraag is en blijft: hoe krijgen we het rendabel?

Topsector Logistiek ziet deze vraag, in het kader van de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek, ook ontstaan en constateert dat er nog geen goed antwoord is op dit vraagstuk. Circulaire economie is enorm in opkomst in de steden, van kleine eenmanszaakjes, tot afstudeerprojecten tot het goed omgaan met reststromen uit productieprocessen en afval. Overal komt in meer of mindere mate logistiek bij kijken. Samen met Frans-Luuk Bouwers, kennishouder op het gebied van duurzame, stedelijke logistiek, en UrbanFarmers als case studie wordt er gezocht naar een oplossing voor dit vraagstuk. Dit wordt onder andere gedaan door de (potentiele) klanten van UrbanFarmers te interviewen, in gesprek te treden met de gemeente, een overzicht te maken van hoe dit elders opgelost wordt en andere circulair werkende organisaties te interviewen.
Speelt u ook met dit vraagstuk voor uw eigen organisatie of heeft u briljante ideeën op dit gebied, dan kom ik graag met u in contact! De focus ligt voor nu op initiatieven in de regio Den Haag, maar we leren uiteraard ook graag van andere regio’s.

Frans-Luuk Bouwers
06-29399389
info@bouwersinterim.nl

Log in with your credentials

Forgot your details?