Light Electric Vehicles: wat mag (niet)?

Nieuwe technologie is onmisbaar om te komen tot zero emissie stadslogistiek. Een technologische ontwikkeling met grote impact is die van de Light Electric Vehicles (LEV’s). Deze voertuigen zijn voor de stadsdistributie van belang als compacte bezorger; denk bijvoorbeeld aan aangepaste bakfietsen met een lichte elektromotor, maar ook bijvoorbeeld aan een minibusje. Bijna alle LEV’s zijn vernieuwende concepten. Dat roept meteen vragen op over wat ermee kan en wat ermee mag op het gebied van kentekens, gewichten, snelheden en de juiste plaats in het verkeer.

In het kader van de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek kwamen begin september verschillende partijen bij elkaar om te verkennen hoe de regels rondom LEV’s in elkaar zitten . Hierin had de RDW, als verantwoordelijke instantie voor de registratie van wegvoertuigen, uiteraard een hoofdrol. De Hogeschool van Amsterdam is volop bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden voor Easy-go-ElectricLEV’s en was daarom met meerdere onderzoekers aanwezig. In de bijeenkomst bleek dat Nederland enerzijds een complex wetgevingskader heeft voor nieuwe voertuigen, grotendeels gebaseerd op EU-regelgeving. Anderzijds is de RDW vergaand bereid om binnen die regels constructief mee te denken over nieuwe concepten. Wanneer u een nieuw LEV-concept ontwikkelt, doet u er verstandig aan zich te oriënteren op het Besluit Voertuigen en de Regeling Voertuigen. Op basis daarvan kan een eerste inschatting gemaakt worden van de vereisten en beperkingen aan het voertuig. In het ontwerpproces is RDW aanspreekbaar voor het regelkader.

De komende tijd blijven de partijen, verbonden en gecoördineerd door de Green Deal ZES, met elkaar in contact over vervolgstappen. Wilt u ook meedenken? Neem dan contact op met Veronique Meines, via meines@connekt.nl.

Log in with your credentials

Forgot your details?