Stadslogistiek voor gemeenten

Om klimaatverandering tegen te gaan, wil de Nederlandse overheid in 2030 49% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Het verduurzamen van stadslogistiek in gemeenten is een van de manieren om dit te doen. Als zestien gemeenten in 2025 en 32 gemeenten in 2030 een emissievrije zone voor stadslogistiek hebben ingevoerd, levert dat een jaarlijkse besparing van 1 megaton CO2 op. Dit vraagt van gemeenten echter om een behoorlijk aantal maatregelen voor te bereiden en te nemen.

Enkele grote steden zoals Rotterdam, Den Haag en Utrecht hebben al stappen gezet om een zero-emissie zone in te voeren, maar om de doelstelling voor 2025 te halen zijn emissieloze zones ook in de G40 gemeenten hard nodig. Vanuit de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek wil het Ministerie van Infrastructuur en Milieu samen met gemeenten werken aan deze zero-emissie zones voor stadslogistiek. Het Ministerie biedt hierbij in elk stadium ondersteuning.

Dit doet zij onder andere met expertisecentrum SPES, het SamenwerkingsProject Expertpool Stadslogistiek. SPES beschikt over een pool aan experts met verschillende disciplines: van afvallogistiek, bouwlogistiek, bundelen, horeca, pakketdistributie, zero-emissie technieken en laadinfrastructuur tot gemeentelijke beleids- en besluitvormingsprocessen, juridische vraagstukken, handhaving en toezicht, benodigde budgetten en doorlooptijden. De experts zijn kosteloos beschikbaar om gemeenten op weg te helpen naar de invoering van een zero-emissie zone.

Aan de hand van een stappenplan wordt gekeken in welk stadium een gemeente zich bevindt en welke expertise een gemeente daarbij kan gebruiken. In de laatste weken van 2018 is al een aantal experts met door het Ministerie gefinancierde projecten aan de slag gegaan binnen zeven gemeenten. En ook in 2019 kunnen gemeenten beroep op hen doen.

Op deze website lees je binnenkort hoe je SPES kunt inschakelen en wie de experts zijn. Ook presenteren we het stappenplan voor het invoeren van een zero-emissie zone voor stadslogistiek inclusief relevante documenten én zie je waar andere gemeenten staan in de invoering van hun zone. Houd de website dus goed in de gaten!

We kijken ernaar uit om in 2019 samen stappen te zetten naar een Zero Emission Stadslogistiek!

Meer informatie en aanmelden?
Stuur een mail naar stadslogistiek@cedelft.nl

Log in with your credentials

Forgot your details?