Living Lab Transmission

Beschrijving

Foto's

Cargohopper biedt zero-emissie fijnmazige binnenstads-distributie. Cargohopper draagt bij aan een schone stad door efficiënt te werken (bundeling). Cargohopper werkt met een hub aan de rand van de milieuzone en rijdt met elektrische voertuigen. De kracht van Cargohopper zit in het bundelen van goederen uit eigen volume met dat van andere partijen of vervoerders. Die laatsten kiezen ervoor om verschillende redenen (deel)ladingen niet meer zelf de stad in te rijden maar af te leveren op de hub.

Andersom werkt het ook: retourgoederen worden dan door Cargohopper naar het DC gebracht, waar een truck ze weer overneemt. Doorgaans is dat goedkoper en efficiënter.

Aan de kant van Cargohopper ontstaan er zo altijd volle vrachten. Omdat verschillende vervoerders niet meer zelf de stad inrijden komen er minder transportkilometers binnen de milieuzone in de stad. Dat draagt bij aan een betere luchtkwaliteit, meer verkeersveiligheid en een betere leefbaarheid in de stad. Het is dus een win-win scenario voor alle partijen. Cargohopper heeft geen last van venstertijden en milieuzones en kan dus de hele dag afleveren.

Korte termijn doel:Amsterdam in stand houden.

Middellange termijn: Uitbreiden naar steden als Den Haag, Utrecht en Groningen.

Interview met initiatief / betrokken wethouders

Website en links

Succesfactoren die hebben bijgedragen aan de groei van Cargohopper:
• Het winnen van de Nationale Distributie Award in 2009 was van doorslaggevend belang voor de ontwikkeling van CH2 en daarmee het voorbestaan van CH als zodanig.
• Veel publiciteit en rumoer veroorzaken => levert uitstraling en positieve impact.
• Klein beginnen (gewoon doen) is vaak beter. Je houdt het overzicht (wel met grote doel in mind), dan opschalen.
• Bundeling!

Struikelblokken in het proces:
• Gebrek aan integrale aanpak door (lokale) overheden, gemis aan duidelijk landelijke regie, teveel betrokken partijen.
• Wel veel idealen, geen (uniform) subsidiebeleid.
• Steden zetten vaak te grootschalige en vooral te brede projecten op met teveel doelen en daarmee projecteigenaren die allemaal een ander belang hebben. Bijvoorbeeld het verbinden van elektrische distributie met social return projecten en bewonersinitiatieven. Hierdoor geen actie en te weinig of niet vergenoeg gaande voortgang.
• Kleinschalige pilots werken echter ook slecht omdat geen enkele vervoerder alleen voor één proef in één wijk een elektrisch voertuig kan kopen.
• (Landelijk)beleid loopt continu achter bij de ontwikkelingen.
• RDW: zeer formele/passieve/negatieve rol. Men wilde/wil niet afwijken van de originele homologatie.
• Beleid lokale overheden (ad a).
• Uitbouw van de keten omdat met name elektrische voertuigen nog te duur zijn; komt niet van de grond (ad b).

Lees hier verder

Betrokken partijen

Alle partners van het TransMission Netwerk

Log in with your credentials

Forgot your details?