Living Labs Breytner


Beschrijving

Het opzetten van zero emissie stadslogistiek is de ambitie van BREYTNER. Nu operationeel met twee 19-tons voertuigen, volledig elektrisch. Op korte termijn uitbreiding met twee voertuigen.

Locatie

Twee volledig elektrische 19 tons trucks rijden in Rotterdam. Op korte termijn worden daar nog twee trucks met dezelfde specificaties aan toegevoegd. Deze nieuwe trucks zullen op dezelfde manier ingezet worden als in Rotterdam. De vier trucks hebben dan als gebied de metropoolregio Rotterdam/Den Haag. De trucks doen B2B en B2C leveringen voor twee bestaande opdrachtgevers.

Foto's

Interview met initiatief / betrokken wethouders

Website en links

Vanuit de ambitie om een onderscheidende transportonderneming op te zetten die kan concurreren op andere punten dan prijs, én getriggerd door de Green Deals (010 en ZES), hebben Marie-José en Jeroen Baartmans de stromen, mogelijkheden en uitdagingen op het gebied van duurzame stadslogistiek uitvoerig onderzocht. Gesproken is met alle stakeholders: verladers, vervoerders, overheden, leveranciers van duurzame trucks en technieken etc.

Inkomende en uitgaande stromen zijn voor Rotterdam in beeld gebracht. Vervolgens heeft men de gemeente Rotterdam bereid gevonden om gericht een aantal verladers te benaderen en de ideeën te lanceren. Het uitgangspunt is de onwtikkeling van haalbare business cases in zero emissie stadsdistributie.

Het concept van BREYTNER bestaat uit een Logistiek Ontkoppel Punt (LOP) met wissellaadbakken. Het logistieke proces wordt door BREYTNER verdeeld over een First Mile (Conventioneel) en een Last Mile (Elektrisch). Door de First Mile te optimaliseren, bijvoorbeeld door de inzet van een combinatie in plaats van een enkele bakwagen, of een LZV wordt dekking verkregen voor de duurdere Last Mile. De First Mile vindt ‘s nachts plaats of buiten spitstijden zodat ook daar nog optimalisatie in tijd plaats vindt. De wissellaadbakken zorgen voor weinig risico op schade, aangezien er geen goederen over geladen hoeven te worden. De goederen blijven in de wissellaadbak.

Per opdrachtgever wordt gezocht naar optimalisaties, passende bij de huidige logistieke concepten. BREYTNER wil laagdrempelige oplossingen bieden die aansluiten bij de reeds bestaande technieken en processen. Om ook back-up te hebben bij problemen met de voertuigen is de samenwerking opgezocht met een bestaande vervoerder. Hieruit is de samenwerking met Vlot Holding voortgekomen. Vlot is, naast Marie-José en Jeroen, de derde aandeelhouder en mede-investeerder in BREYTNER. Na een voorbereidingstijd van ruim een jaar zijn in de zomer van 2016 de eerste twee volledig elektrische trucks in gebruik genomen.

Betrokken Partijen

De drie aandeelhouders van BREYTNER zijn Jeroen Baartmans, Marie-José Baartmans en Vlot Holding.

Verder is er intensief overleg met overheden en kennisuitwisseling met o.a. Connekt, TNO, Fontys, InHolland, Hogeschool RDAM en binnen de EU met kennisinstellingen in Noorwegen, UK en Spanje (in kader van FREVUE).


Log in with your credentials

Forgot your details?