Ontheffingenbeleid Groningen

Beschrijving

Foto's

In de gemeente Groningen zijn begin januari wijzigingen doorgevoerd ten aanzien van bevoorrading van de binnenstad. Zo zijn de venstertijden met een uur verruimd, is het ontheffingenbeleid aangescherpt en de handhaving opgevoerd. Vervoerders mogen buiten de venstertijden nog maar met één vervuilende bestelauto bevoorraden en toegang

voor vrachtwagens wordt buiten deze tijden geheel ontzegd. Daarentegen wordt volledig elektrisch vervoer actief gestimuleerd door vervoerders met dit type auto een ontheffing te geven tot 2020.

Interview met initiatief / betrokken wethouders

Website en links

Groningen groeit en wordt steeds drukker. De gemeente wil de binnenstad zo inrichten dat voetgangers en fietsers meer ruimte krijgen. Daarom gaat de gemeente het vracht- en bestelverkeer in het voetgangersgebied slimmer regelen en passen we de venstertijden aan. Buiten de venstertijden is het niet toegestaan het venstertijdengebied in te rijden.

Randvoorwaarden:
• Auto’s die emissievrij rijden (bijvoorbeeld elektrisch) zijn van deze venstertijden uitgezonderd.
• Ontheffingen blijven bestaan.
• Ontheffingen worden alleen verleend als:
• de vracht- of bestelauto voor stadsdistributeurs zero-emissie is aangedreven,
• de aanvrager (dus een stadsdistributeur)kan aantonen dat de distributie niet binnen de venstertijden kan plaatsvinden.

Een ontheffing wordt in dit geval alleen verleend wanneer de distributie plaatsvindt met een bestelauto: een motorvoertuig, bestemd voor het vervoer van goederen, waarvan de toegestane maximum massa niet meer bedraagt dan 3500 kg.
Ook mag de houder van de ontheffing met slechts één voertuig tegelijkertijd het autovrije gebied betreden.

Betrokken partijen

Gemeente Groningen

Log in with your credentials

Forgot your details?